Document
Untitled Document
 !

แจ้งซ่อมที่นี่

 

รายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

ลำดับ ชื่อ นามสกุล วันที่แจ้ง เบอร์โทร งาน รายละเอียด ครุภัณฑ์ รูป สถานที่ ห้อง สถานะ ความเห็นช่าง
ลำดับ ชื่อ นามสกุล วันที่แจ้ง เบอร์โทร งาน รายละเอียด ครุภัณฑ์ รูป สถานที่ ห้อง สถานะ ความเห็นช่าง
304 ฉวี ยิ้มยนต์ 2021-10-15 14:06:38 0800447817 น้ำประปา หนูกัดท่อน้ำชำรุด รั่ว อาคารเจ้าคุณทหาร B326 รอดำเนินการ
303 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2021-10-15 13:37:32 0859220232 อื่น ๆ ท่อน้ำทิ้งตรงอ้างล้างมือหน้าห้องผลิตมีน้ำรั่ว อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำดื่มแคแสด รอดำเนินการ
302 วันทนีย์ ช้างน้อย 2021-10-15 09:42:59 0814579025 เครื่องปรับอากาศ รีโมทแอร์เสีย อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB305 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
301 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2021-09-29 16:07:57 0859220232 อื่น ๆ สายน้ำใต้อ่างล้างมือในห้องน้ำชายขาดเสียหายใช้งานไม่ได้ มีน้ำพุ่งหากเปิดวาล์ว (ปิดไว้แล้ว) อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำดื่มแคแสด ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
300 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2021-10-12 14:53:02 0859220232 ไฟฟ้า เปลี่ยนหลอดไฟที่ไม่ติดภายในโรงน้ำ (ประมาณ 25 ดวง) อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำดื่มแคแสด ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
299 วันทนีย์ ช้างน้อย 2021-10-12 14:53:34 0814579025 อื่น ๆ ประตูฝืดทั้ง2ฝั่ง - อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB108 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
298 ฉวี ยิ้มยนต์ 2021-09-29 14:39:03 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปลั๊กเครี่องวัด PH ชำรุด 58อก-6622-01-01-0002 อาคารเจ้าคุณทหาร B 325 ดำเนินการแล้ว แก้ไข(ชั่วคราว)เรียบร้อย ควรเปลี่ยนใหม่
297 จุฑามาศ จรรยาวิวัวัฒน์กุล 2021-09-17 17:11:52 0882255422 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ความแรงไฟไม่ปกติ และหน้ากากหลุด อาคารปฏิบัติการ AI AI206 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
296 ฉวี ยิ้มยนต์ 2021-09-13 11:37:22 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องบด ไฟไม่เข้าเครื่อง 60อก.3780-01-37-0001 อาคารเจ้าคุณทหาร B108 รอดำเนินการ
293 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-09-29 14:38:35 0882255422 อื่น ๆ ประตูตก เปิดยาก อาคารปฏิบัติการ AI AI206 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
292 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-08-26 12:49:10 0882255422 อื่น ๆ เครื่อง KITCHENS AIDS ปรับเบอร์ 0 ไม่ได้ และความเร็วไม่ตรง อาคารปฏิบัติการ AI AI210 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
291 กัลยกร เจริญกุล 2021-08-26 12:44:47 0634467564 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องปั่นมอเตอร์ไม่ทำงาน อาคารปฏิบัติการ AI AI-310 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
290 กัลยกร เจริญกุล 2021-09-14 13:20:19 0634467564 ไฟฟ้า ปลั๊กไฟชำรุด กดสวิตซ์ไม่ลง อาคารปฏิบัติการ AI AI-309 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
289 วันทนีย์ ช้างน้อย 2021-08-23 12:50:16 0814579025 อื่น ๆ สายชำระ ชำรุด อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำจนท.หญิงชั้น4 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
288 กัลยกร เจริญกุล 2021-08-26 12:44:56 0634467564 ไฟฟ้า ไฟทางเดินเสีย 4 ดวง อาคารปฏิบัติการ AI ชั้น 3 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
287 กัลยกร เจริญกุล 2021-08-10 08:51:10 0634467564 อื่น ๆ ถ้ามีฝน จะมีน้ำรั่วจากท่อด้านบน !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI-315 รอดำเนินการ
286 กัลยกร เจริญกุล 2021-08-17 10:38:27 0634467564 ไฟฟ้า เดินระบบไฟ !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI-312 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
285 กัลยกร เจริญกุล 2021-08-23 12:50:56 0634467564 อื่น ๆ หน้าต่างฝืดปิดไม่ได้ !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI-311 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
282 อัสนี วิจิตระกะ 2021-09-29 14:41:52 0869888700 อื่น ๆ พื้นเคาน์เตอร์เดีดร่อน - อาคารปฏิบัติการ AI 411 ดำเนินการแล้ว รอทำการแก้ไข ในงบประมาณปี 65
281 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-07-19 15:07:56 0882255422 อื่น ๆ ติดตั้งถังดับเพลิง 2 ถัง อาคารปฏิบัติการ AI ห้องแก็สใต้ตึก รอดำเนินการ
280 กัลยกร เจริญกุล 2021-07-19 15:46:39 0634467564 ไฟฟ้า ไฟทางเดินเสีย 4 ดวง อาคารปฏิบัติการ AI ชั้น 3 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
279 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-07-19 15:46:51 0882255422 ไฟฟ้า ไฟห้องน้ำดับ 1 ดวง อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำชายด้านใน ชั้ ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
278 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-07-19 15:46:59 0882255422 ไฟฟ้า ไฟห้องน้ำดับ 1 ดวง อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำหญิงด้านใน ชั ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
277 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-08-16 10:04:50 0882255422 อื่น ๆ ไม่มีน้ำในโถชักโครก ห้องน้ำหญิงห้องสุดท้ายขวาสุด อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำหญิงข้างลิฟท์ ดำเนินการแล้ว ห้ามใช้ชั่วคราวเนื่องจากท่อมีปัญหา
272 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-06-30 09:38:44 0882255422 อื่น ๆ เครื่อง Retarder Froofer มีน้ำไหลออกจากเครื่องขณะใช้งาน อาคารปฏิบัติการ AI AI210 ดำเนินการแล้ว
271 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-08-16 10:05:18 0882255422 อื่น ๆ ย้ายตำแหน่งเครื่องรีดแป้ง RONDO อาคารปฏิบัติการ AI AI210 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย ย้ายได้เลย
270 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-06-25 09:41:04 0882255422 อื่น ๆ เตาบอคอมบิท่อระบายน้ำชำรุด ตัวริมทางเดิน !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI205 รอดำเนินการ
269 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-06-30 09:38:32 0882255422 อื่น ๆ ต่อระบบเตาอบและตรวจสอบความปลอดภัย !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B210 ดำเนินการแล้ว
268 กัลยกร เจริญกุล 2021-06-23 10:04:29 0634467564 อื่น ๆ ประตูเปิดไม่ได้ !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI-309 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
267 กัลยกร เจริญกุล 2021-06-22 10:38:14 0634467564 อื่น ๆ ประตูเปิดไม่ได้ !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI-309 ดำเนินการแล้ว
266 กัลยกร เจริญกุล 2021-06-22 10:38:21 0634467564 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ น็อตไขแน่นเกินไป กดลงมาไม่ได้ อยากให้มาขันเกลียวให้กลวม !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B314 ดำเนินการแล้ว
265 ฉวี ยิ้มยนต์ 2021-06-22 10:38:31 0800447817 อื่น ๆ เปิดประตูไม่ได้ อาคารเจ้าคุณทหาร B 329 ดำเนินการแล้ว
264 ฉวี ยิ้มยนต์ 2021-06-30 09:39:18 0800447817 ไฟฟ้า หลอดไฟดับ 2 หลอด อาคารเจ้าคุณทหาร B 305 ดำเนินการแล้ว
257 วันทนีย์ ช้างน้อย 2021-06-16 15:40:32 0814579025 อื่น ๆ ที่จับประตูห้องน้ำ อาคารปฏิบัติการ AI ชั้น4 ห้องน้ำจนท.หญ ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
256 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-06-30 11:03:01 0882255422 ไฟฟ้า ไฟเพดานตรงประตูทางเข้ากระพริบ อาคารเจ้าคุณทหาร B211 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
255 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-06-30 15:49:00 0882255422 อื่น ๆ ฝาชักโครกห้องน้ำชายทั้ง 2 ห้อง แตก อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำชายข้างลิฟท์ ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
254 กัลยกร เจริญกุล 2021-06-17 10:36:04 0634467564 ไฟฟ้า เต้ารับไม่มีไฟฟ้าเข้า !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI-307 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
253 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2021-05-28 16:31:06 0867010055 เครื่องปรับอากาศ แอร์ห้อง 502 ตัวหลังสุดขึ้น E6 อาคารปฏิบัติการ AI 502 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
252 ฉวี ยิ้มยนต์ 2021-05-28 13:18:43 0800447817 อื่น ๆ เปลี่ยนสายและวาวล์แก๊ส 3 ชุด อาคารเจ้าคุณทหาร B317 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
251 ฉวี ยิ้มยนต์ 2021-06-01 12:58:21 0800447817 ไฟฟ้า ทำปลั๊กไฟเพิ่ม 1 จุด อาคารเจ้าคุณทหาร B317 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ เพิ่มเต้ารับ 2 ตำแหน่
250 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2021-05-28 13:18:31 0859220232 ไฟฟ้า ไฟห้องน้ำหญิง ไม่ติด 1 ดวง อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำดื่มแคแสด ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
249 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-05-28 13:19:05 0882255422 อื่น ๆ หัวชำระห้องน้ำด้านฝนฝั่งซ้ายหัก อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำหญิงด้านใน ชั ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
248 กัลยกร เจริญกุล 2021-06-01 14:12:19 0634467564 อื่น ๆ หน้าต่างกดล็อคไม่ได้ !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI-302 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
247 กัลยกร เจริญกุล 2021-05-28 13:21:19 0634467564 อื่น ๆ ปิดช่องหน้าต่างของห้อง sensory อาคารปฏิบัติการ AI AI-202, AI-203 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการได้บางส่วนเนื่องจากผู้แจ้งซื้อของมาไม่เพียงพอ
246 กัลยกร เจริญกุล 2021-06-01 14:12:48 0634467564 อื่น ๆ น้ำรั่วจากท่อด้านบน - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI-315 ดำเนินการแล้ว ไม่พบอาการ
245 ฉวี ยิ้มยนต์ 2021-05-28 13:19:41 0800447817 ไฟฟ้า แอรฺ์ ไม่เย็น 58อก4120-01-02-0003 อาคารเจ้าคุณทหาร B305 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย (พัดลมคอยร้อนเสีย)
244 กัลยกร เจริญกุล 2021-05-28 13:20:13 0634467564 ไฟฟ้า ไฟทางเดินเสีย 1 ดวง อาคารปฏิบัติการ AI ชั้น 3 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
243 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-04-07 09:26:30 0882255422 อื่น ๆ เตาแก็สมีกลิ่นแก็ส อาคารเจ้าคุณทหาร B210 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
242 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-04-07 09:25:58 0882255422 อื่น ๆ เครื่อง KITCHENS AIDS ปรับเบอร์ 0 ไม่ได้ และความเร็วไม่ตรง อาคารปฏิบัติการ AI AI210 ดำเนินการแล้ว อุปกรณ์เกิดการสึกกร่อน คาดว่าเกิดจากสินค้าไม่ผ่านมาตรฐานแก้ไขให้ใช้งานได้ชั่วคราวแต่อาจจะเกิดปัญหาเดิมขึ้นอีก
241 ไอริณ นิทรัพย์ 2021-05-28 13:20:02 0877039931 น้ำประปา ท่อน้ำรั่ว !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B326 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
239 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-03-30 13:16:33 0882255422 น้ำประปา น้ำรั่วหัวก็อกอ่างล้าง !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI206 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
237 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-03-30 13:16:45 0882255422 น้ำประปา ก็อกอ่างล้างจานหลุด อาคารปฏิบัติการ AI AI208 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
236 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-03-30 12:37:13 0882255422 อื่น ๆ ปลั๊กพ่วงไฟไม่ติด อาคารปฏิบัติการ AI AI209 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
235 กัลยากร 2021-03-30 09:30:35 0979498645 อื่น ๆ พัดลมเสีย อาคารเจ้าคุณทหาร B326 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
234 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2021-06-04 10:08:15 0867010055 ไฟฟ้า ไฟหน้าห้องวิเคราะห์ 1 2 3 สว่างเกิน มองภาพโปรเจคเตอร์ไม่ชัด อาคารแปรรูป (Processing) วิเคราะห์123 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
233 ปรีย์วรา จ้อยช้างเนียม 2021-04-07 16:45:41 0853467572 น้ำประปา น้ำไม่ไหล อาคารปฏิบัติการ AI ร้านค้าชั้น 1 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
232 ปรีย์วรา จ้อยช้างเนียม 2021-04-07 09:27:20 0853467572 เครื่องปรับอากาศ น้ำแอร์หยด อาคารปฏิบัติการ AI 207 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ ติดตั้งไม่ดีท่อไม่ได้ระดับ
231 วันทนีย์ ช้างน้อย 2021-03-25 16:06:36 0814579025 อื่น ๆ ตู้เย็น ไม่เย็น 45กษ4110-01-01-003 อาคารเจ้าคุณทหาร B207 ดำเนินการแล้ว ตู้เย็นเป็นน้ำแข็งทำให้ไม่สามารทำความเย็นชั้นล่างได้ ต้องถอดปลั๊กแล้วปล่อยให้น้ำแข็งละลายก่อน
230 วันทนีย์ ช้างน้อย 2021-03-25 16:07:01 0814579025 เครื่องปรับอากาศ ไม่เย็น อ.ธงชัยฝากแจ้ง 39กษ4120-01-02-0103 อาคารเจ้าคุณทหาร B321 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
229 วันทนีย์ ช้างน้อย 2021-09-14 13:20:32 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ หาเพิ่มทดแทน น๊อตตะแกรงเครื่องบด อาคารเจ้าคุณทหาร B305 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
228 กัลยกร เจริญกุล 2021-03-25 11:20:26 0634467564 น้ำประปา ห้องน้ำชาย ชั้น 3 ห้องที่ 2 ชักโครกเสีย อาคารปฏิบัติการ AI ชั้น 3 ดำเนินการแล้ว ไม่พบอาการผิดปกติ
227 อรชร เมฆเกิดชู 2021-03-23 14:04:21 0918790638 เครื่องปรับอากาศ แอร์ท่อไม่เย็นและมีลมออกมาเบามาก อาคารปฏิบัติการ AI 417 ดำเนินการแล้ว กรองอากาศตัน ล้างออกได้บางส่วนต้องติดต่อบริษัทล้างแอร์
226 กัลยกร เจริญกุล 2021-09-29 14:42:41 0634467564 เครื่องปรับอากาศ แอร์ไม่เย็น อาคารปฏิบัติการ AI AI-310 ดำเนินการแล้ว แจ้งทางพัสดุเพื่อติดต่อทางบริษัทแล้ว รอทางบริษัทเข้ามาแก้ไข
225 กัลยกร เจริญกุล 2021-03-23 14:04:30 0634467564 ไฟฟ้า ไฟทางเดินเสีย 4 ดวง อาคารปฏิบัติการ AI ชั้น 3 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
224 วันทนีย์ ช้างน้อย 2021-03-23 09:18:49 0814579025 เครื่องปรับอากาศ มีเสียงดัง 39กษ4120-01-02-0128 อาคารเจ้าคุณทหาร B312/1 ดำเนินการแล้ว
223 วันทนีย์ ช้างน้อย 2021-03-25 08:32:15 0814579025 เครื่องปรับอากาศ ไม่เย็น 39กษ4120-01-02-0127 อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB312 ดำเนินการแล้ว สายไฟช็อตภายในท่อจนสายขาดออกจากกัน ทำให้ไฟไม่เข้าคอมเพลสเซอร์แอร์
222 วันทนีย์ ช้างน้อย 2021-03-18 09:14:30 0814579025 ไฟฟ้า ไฟlineดับ อาคารเจ้าคุณทหาร B207 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
221 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-03-12 14:07:46 0882255422 เครื่องปรับอากาศ ไม่เย็น ลมร้อนทั้ง 2 ตัว อาคารเจ้าคุณทหาร B211 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
219 กัลยกร เจริญกุล 2021-03-09 10:57:47 0634467564 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สายหัก !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B323 ดำเนินการแล้ว เครื่องมือวิทยาศาสตร์ท่อหักต้องให้ทางผู้แจ้งติดต่อซื้ออุปกรณ์เนื่องจากเป็นเครื่องมือเฉพาะไม่มีขายตามร้านทั่วไป
218 อัสนี วิจิตระกะ 2021-03-09 11:01:21 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตู้เย็น2 ประตู ช่องธรรมดา ไม่เย็น แต่ช่องแช่แข็งยังใช้งานได้ 51 อก-6622-05-01-01 อาคารปฏิบัติการ AI 402 ดำเนินการแล้ว น้ำยาทำความเย็นอาจจะมีปัญหาการรั่วไหล ทำให้ระบบอุดตันรวมทั้งพัดลมไม่ทำงาน
217 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-03-09 10:08:32 0882255422 น้ำประปา หัวก็อกฉีดหัก ห้องน้ำหญิงด้านขวา อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำหญิงด้านใน ชั ดำเนินการแล้ว
215 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-03-09 10:08:22 0882255422 อื่น ๆ เครื่องรีทัดเดอร์ อุณหภูมิไม่ขึ้น อาคารปฏิบัติการ AI AI210 ดำเนินการแล้ว เครื่องใช้ได้ปกติ
214 ฉวี ยิ้มยนต์ 2021-03-09 08:24:57 0800447817 อื่น ๆ ประตูเปิด-ปิดห้องเย็นเบอร์5ชำรุด อาคารเจ้าคุณทหาร B220 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
213 ฉวี ยิ้มยนต์ 2021-03-04 17:12:36 0800447817 ไฟฟ้า ทำปลั๊กเสียบเพิ่ม 1 อัน อาคารเจ้าคุณทหาร B317 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
212 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2021-03-04 17:13:00 0892054912 เครื่องปรับอากาศ น้ำรั่ว เครื่องแรกตรงข้ามกับประตู อาคารแปรรูป (Processing) พาสเจอไรท์น้ำผลไม้ ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
210 กัลยกร เจริญกุล 2021-03-02 10:46:32 0634467564 ไฟฟ้า รางปลั๊ก ไฟไม่เข้า - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI-307 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
209 กัลยกร เจริญกุล 2021-03-02 10:46:15 0634467564 อื่น ๆ ที่ดึงประตูเสีย เปิดไม่ได้ - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI-302 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
208 กัลยกร เจริญกุล 2021-03-25 08:31:33 0634467564 อื่น ๆ เปลี่ยนกุญแจ ล็อกห้องใหม่ - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI-318 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ กุญแจเบิกได้ที่พัสดุ
207 กัลยกร เจริญกุล 2021-02-25 15:53:49 0634467564 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ น็อตหลวม 60 อก-6622-03-13-0001 !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B314 ดำเนินการแล้ว
206 ฉวี ยิ้มยนต์ 2021-03-02 09:21:40 0800447817 น้ำประปา สายฉีดชำรุด อาคารเจ้าคุณทหาร B301 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
205 ฉวี ยิ้มยนต์ 2021-03-02 09:21:46 0800447817 ไฟฟ้า เบ้าเสียบหลุด อาคารเจ้าคุณทหาร B317 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
204 ธนภรณ์ อุดมวิศว 2021-02-25 09:40:49 0972507461 เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็นไม่เย็น 44กษ-4110-01-01-0006 อาคารเจ้าคุณทหาร B206/1 ดำเนินการแล้ว ตู้เย็นเป็นน้ำแข็งทำให้ไม่สามารทำความเย็นชั้นล่างได้
203 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2021-02-24 09:04:04 0859220232 น้ำประปา มีน้ำรั่วห้องน้ำชาย อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำดื่มแคแสด ดำเนินการแล้ว
202 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2021-02-24 09:04:53 0859220232 ไฟฟ้า ไฟห้องน้ำหญิง กระพริบปริบๆ อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำดื่มแคแสด ดำเนินการแล้ว เปลี่ยนเป็น LED แล้ว
201 ธนภรณ์ อุดมวิศว 2021-02-25 09:40:32 0972507461 เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็นไม่เย็น 44กษ-4110-01-01-0006 อาคารเจ้าคุณทหาร B206/1 ดำเนินการแล้ว ตู้เย็นเป็นน้ำแข็งทำให้ไม่สามารทำความเย็นชั้นล่างได้
199 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-03-04 17:13:12 0882255422 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบการใช้งานของเตาแก็ส และย้ายตำแหน่ง อาคารเจ้าคุณทหาร B317 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
197 ศุภสุตา ผลสวัสดิ์ 2021-02-19 12:09:27 0877039931 น้ำประปา ท่อน้ำตัน+รั่ว !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B326 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
196 เจนจิลา ปรีชานุกูล 2021-02-19 12:09:37 0894119595 อื่น ๆ ย้ายตูเย็นห้อง Foodinnopolis อาคารแปรรูป (Processing) Foodinnopolis ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
195 วันทนีย์ ช้างน้อย 2021-02-17 10:18:13 0814579025 ไฟฟ้า ปลั๊กไฟตู้laminar อาคารเจ้าคุณทหาร B207 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
194 อัสนี วิจิตระกะ 2021-02-15 12:02:00 0869888700 อื่น ๆ ติดตั้งกล่องเก็บกุญแจ - อาคารปฏิบัติการ AI 415 ดำเนินการแล้ว
193 วันทนีย์ ช้างน้อย 2021-02-17 10:17:34 0814579025 ไฟฟ้า ปลั๊กไฟไม่ปลอดภัยห้องครัว ข้างตู้เย็น อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB210 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
192 วันทนีย์ ช้างน้อย 2021-02-09 10:12:04 0814579025 ไฟฟ้า ไฟเพดานไม่ติด อาคารเจ้าคุณทหาร B208 ดำเนินการแล้ว
191 วันทนีย์ ช้างน้อย 2021-02-17 10:17:26 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องซีลไฟไม่สมำ่เสมอ อาคารเจ้าคุณทหาร B305 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
190 พรรษพร เปล่งแสงศรี 2021-02-09 10:12:43 0802443858 เครื่องปรับอากาศ แอร์ไม่เย็น 39กษ-4120-01-02-0178 อาคารเจ้าคุณทหาร ิB319 ดำเนินการแล้ว
189 ศุภสุตา ผลสวัสดิ์ 2021-02-17 10:19:08 0877039931 น้ำประปา ท่อน้ำตัน(ทุกท่อ)ในห้อง !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B326 ดำเนินการแล้ว เกิดจากเศษขยะสะสมมานานจนอุดตัน ได้รับการแก้ไขแล้ว
188 พรรษพร เปล่งแสงศรี 2021-02-02 13:07:21 0802443858 เครื่องปรับอากาศ แอร์ไม่เย็น 39กษ-4120-01-02-0178 อาคารเจ้าคุณทหาร B319 ดำเนินการแล้ว Capacitor พังทำการแก้ไขแล้ว
187 ฉวี ยิ้มยนต์ 2021-02-01 11:51:47 0800447817 ไฟฟ้า ไฟไม่เข้าเครื่อง 54-อก 6630-03-01-0003 อาคารเจ้าคุณทหาร B305 ดำเนินการแล้ว ทำการตรวจสอบแล้วบอร์ดเสีย
186 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-02-01 11:52:27 0882255422 อื่น ๆ มีกลิ่นแก็สฟุ้งภายในห้อง อาคารปฏิบัติการ AI AI 206 ดำเนินการแล้ว safety valve มีการรั่ว โปรดแจ้งบริษัทเข้าทำการแก้ไข
185 จุฑามาศ จรรยาวิวกุล 2021-02-01 14:04:58 0882255422 ไฟฟ้า ท่อน้ำ PP มีน้ำรั่วนองพื้น อาคารปฏิบัติการ AI AI208 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
184 อัสนี วิจิตระกะ 2020-12-22 17:04:08 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตู้เย็น ไม่ทำความเย็น !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B207 ดำเนินการแล้ว ทำการแก้ไขแล้วเกิดจากน้ำแข็งไปอุดทางส่งลมเย็น
183 อัสนี วิจิตระกะ 2020-12-22 17:04:31 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไฟไม่เข้าเครื่อง !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B207 ดำเนินการแล้ว ไม่ได้เปิดสวิตซ์ไฟเข้าเครื่องไว้
182 วันทนีย์ ช้างน้อย 2021-01-04 12:02:27 0814579025 ไฟฟ้า ตู้เก็บกล้อง สายมีชำรุด และให้เดินสายให้ถาวร อาคารเจ้าคุณทหาร B323 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
181 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2021-01-15 15:11:10 0859220232 อื่น ๆ ชักโครกเสีย ห้องน้ำหญิง 1 ห้อง ตัวกดชักโครกหัก กดไม่ได้ อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำดื่มแคแสด ดำเนินการแล้ว
180 ศรัญญา จันสมุทร 2020-12-22 17:11:58 0949292675 อื่น ๆ ตู้เย็นไม่ทำความเย็นช่องแช่เย็นส่วนล่าง 44 กษ -4110-01-01-0008 !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B206/1 ดำเนินการแล้ว น้ำแข็งเกาะที่คอยเย็น
179 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-02-11 09:58:34 0882255422 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำของเตาอบคอมบิตัวใหญ่ 3 ตัว อาคารปฏิบัติการ AI AI205,AI206 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
178 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-01-04 12:02:47 0882255422 ไฟฟ้า เต้ารับไฟฟ้าและพัดลมใช้ไมไ่ด้ อาคารเจ้าคุณทหาร B210-ฺฺB211 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
177 สุพีรยา อาษา 2021-02-02 13:08:20 0889959424 ไฟฟ้า 1. หลอดไฟเปิดไม่ติด 12 หลอด 2. ปลั๊กไฟและพัดลมติดผนัง ของผนังห้องด้านหน้าและด้านหลังห้องใช้งานไม่ได้ อาคารเจ้าคุณทหาร B217 ดำเนินการแล้ว ได้รับการแก้ไขแล้ว
174 ระพีพรรณ ชิงชัย 2020-12-07 16:23:24 0911450477 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมีเสียงดัง อาคารเจ้าคุณทหาร 325 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการตรวจสอบแล้วไม่พบอาการผิดปกติ
173 ฉวี ยิ้มยนต์ 2021-02-03 09:09:24 0800447817 ไฟฟ้า หลอดไฟเปิดไม่ติด 10 หลอด อาคารเจ้าคุณทหาร B207 ดำเนินการแล้ว เปลี่ยนปลอดไฟแล้ว สามารถใช้งานได้ปกติ
170 ฉวี ยิ้มยนต์ 2020-12-21 14:23:25 0800447817 ไฟฟ้า หลอดไฟตู้เขี่ยเชื้อดับ 1 หลอด 51อก-6622-05-03-0001 อาคารเจ้าคุณทหาร B207 ดำเนินการแล้ว
169 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-12-04 16:50:03 0814579025 อื่น ๆ ไม่สามารถเปิดประตูได้ อาคารปฏิบัติการ AI AI317 ดำเนินการแล้ว
168 ฉวี ยิ้มยนต์ 2020-12-04 16:50:07 0800447817 ไฟฟ้า หลอดไฟกระพริบ 1 หลอด เปิดไมติด 1 หลอด อาคารเจ้าคุณทหาร B305 ดำเนินการแล้ว
167 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2020-12-04 16:50:35 0859220232 น้ำประปา มิเตอร์น้ำหน้าถังน้ำดิบ ตัวเลขย้อนกลับ (ถอยหลัง) อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำดื่มแคแสด ดำเนินการแล้ว มิเตอร์เสียทำการเปลี่ยนแล้ว
166 สิริภัคชนน์ ยนเปี่ยม 2020-12-04 16:50:50 0989091450 ไฟฟ้า ไฟเปิดไม่ติด อาคารเจ้าคุณทหาร B206/1 ดำเนินการแล้ว
165 พิมพา ห้อยสังวาลย์ 2021-02-19 12:10:41 0830263769 อื่น ๆ เครื่องโทรสาร เบอร์ 02-3298527 ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ - อาคารเจ้าคุณทหาร D201 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการให้ส่วนกลางมาทำการแก้ไข เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ทำงาน
164 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-11-12 14:41:01 0882255422 น้ำประปา ขอบอ่างล้างจานมีน้ำซึมลงพื้น อาคารปฏิบัติการ AI AI 206 ดำเนินการแล้ว น้ำซึมออกจากเครื่องกรองน้ำด้านบนเนื่องจากใส่หัวฟิตติ้งไม่แน่น
163 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-02-17 10:18:04 0882255422 น้ำประปา อ่างล้างหน้าในสุดมีน้ำซึมลงพื้น ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำหญิงข้างลิฟท์ ดำเนินการแล้ว เปลี่ยนท่อน้ำทิ้งแล้ว สาเหตุเกิดจากท่อเก่าชำรุด
162 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-11-12 14:41:51 0882255422 น้ำประปา โถชักโครกห้องในสุดตัน อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำหญิงข้างลิฟท์ ดำเนินการแล้ว ยังไม่สามารถแก้ไขได้(คาดว่ามีเศษผ้าลงไปอุดทางน้ำไหล)
161 ฉวี ยิ้มยนต์ 2020-11-10 10:33:53 0800447817 อื่น ๆ อ่างน้ำตัน อาคารเจ้าคุณทหาร B323 ดำเนินการแล้ว
160 เจนจิลา ปรีชานุกูล 2020-11-12 12:42:30 0894119595 อื่น ๆ ลูกบิดประตูไม่สามารถเปิดได้ อาคารปฏิบัติการ AI 707 ดำเนินการแล้ว
159 อ.วิภาวดี สงัดกิจ 2020-11-06 14:42:44 0915539356 น้ำประปา sink น้ำรั่วไหลออกมาข้างนอก อาคารเจ้าคุณทหาร ฺฺB222 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแก้ไขจุดที่รั่วแล้ว สามารถใช้ได้ปกติในวันถัดไป
158 อ.วิภาวดี สงัดกิจ 2020-11-06 14:11:11 0915539356 เครื่องปรับอากาศ แอร์ไม่เย็นค่ะ อาคารเจ้าคุณทหาร ฺฺB223 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
157 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-11-06 14:11:19 0882255422 อื่น ๆ ตัวกดหยุดล็อค Scoopp เสีย จำนวน 6 อัน อาคารปฏิบัติการ AI AI 209 ดำเนินการแล้ว
156 อัสนี วิจิตระกะ 2020-11-06 16:49:23 0869888700 เครื่องปรับอากาศ กล่องสวิตซ์เปิด- ปิด หลุดออกจากผนังห้อง - อาคารปฏิบัติการ AI 416 ดำเนินการแล้ว
155 อัสนี วิจิตระกะ 2020-11-06 16:49:47 0869888700 อื่น ๆ มือจับประตูหลุด เบ้าไม้แตกชำรุด อาคารปฏิบัติการ AI 417 ดำเนินการแล้ว
154 อัสนี วิจิตระกะ 2020-11-06 16:49:41 0869888700 ไฟฟ้า ปลั๊กไฟติดผนังไม่มีไฟเข้า และต่อกล่องปลั๊กบริวณใกล้อ่างน้ำ รอรับเครื่องติดตั้งใหม่ - อาคารปฏิบัติการ AI 409 ดำเนินการแล้ว สายไฟหลุดภายในกล่อง
153 คริษฐา อิ่มเอิบ 2020-11-04 16:18:28 0946565533 อื่น ๆ ลูกบิดประตูพัง อาคารปฏิบัติการ AI 704 ดำเนินการแล้ว
152 ฉวี ยิ้มยนต์ 2020-11-06 14:42:54 0800447817 ไฟฟ้า เบ้าสวิทปิด-เปิดแอร์หลุด อาคารเจ้าคุณทหาร B310 ดำเนินการแล้ว
151 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-11-06 16:49:55 0882255422 อื่น ๆ ด้ามจับประตูห้องน้ำหญิงข้างลิฟท์หลุด !รูป อาคารปฏิบัติการ AI ชั้น 2 ดำเนินการแล้ว
150 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2020-11-10 09:11:28 0867010055 เครื่องปรับอากาศ แอร์ตัวหน้าห้องเสียงดัง อาคารปฏิบัติการ AI 502 ดำเนินการแล้ว
149 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-11-04 16:18:48 0882255422 อื่น ๆ ฮูดตัวขวาเปิดไม่ติด อาคารเจ้าคุณทหาร B210 ดำเนินการแล้ว
148 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-10-30 16:32:05 0882255422 ไฟฟ้า ทำความสะอาดคอยล์เย็นและพัดลมตู้เย็น (ไม่สามารถระบายความร้อนได้) อาคารเจ้าคุณทหาร B210 ดำเนินการแล้ว
147 ศุภสุตา ผลสวัสดิ์ 2020-10-30 16:32:48 0877039931 น้ำประปา ท่อซิงค์ล้างมือตัน(ทุกท่อในห้อง)+น้ำรั่ว อาคารเจ้าคุณทหาร B326 ดำเนินการแล้ว ได้แก้ไขบางตัวที่สามารถทำได้แล้ว
146 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-10-30 16:33:13 0882255422 ไฟฟ้า ตู้เย็นเปิดไม่ติด !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B210 ดำเนินการแล้ว ปลั้กไฟมีปัญหา ทำการแก้ไขแล้ว
142 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-11-06 14:12:19 0882255422 ไฟฟ้า ไฟฮูด 2 ตัวหน้าตู้เย็นไม่ติด !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B210 ดำเนินการแล้ว แก้ไขได้เพียง 1 ตัวอีกตัวต้องซื้อหลอดเฉพาะ
139 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2020-11-10 09:11:18 0859220232 อื่น ๆ ชักโครกเสีย ห้องน้ำหญิง 1 ห้อง อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำดื่มแคแสด ดำเนินการแล้ว
138 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2020-10-30 11:25:23 0859220232 อื่น ๆ อ้างล่างมือในห้องน้ำหญิงก๊อกใช้ไม่ได้ อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำดื่มแคแสด ดำเนินการแล้ว
137 ฉวี ยิ้มยนต์ 2020-11-16 11:04:36 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สวิตเปิด-ปิดเสีย อาคารเจ้าคุณทหาร B108 ดำเนินการแล้ว
136 ศุภสุตา ผลสวัสดิ์ 2020-10-27 17:25:32 0877039931 อื่น ๆ ลูกกุญแจหักค้างในแม่กุญแจ อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB326 ดำเนินการแล้ว เป้ทำการเอาออกแล้ว
133 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-12-03 10:37:47 0882255422 ไฟฟ้า เต้ารับหลุดออกจากฐาน !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI 208 ดำเนินการแล้ว
132 ธงชัย พุฒทองศิริ 2020-10-27 17:26:40 0865685064 เครื่องปรับอากาศ เปิดไม่ได้ อาคารเจ้าคุณทหาร B321 ดำเนินการแล้ว สวิตซ์แอร์หน้ากากหลุด
131 ธงชัย พุฒทองศิริ 2020-10-30 16:33:46 0865685064 น้ำประปา อ่างน้ำรั่ว อาคารเจ้าคุณทหาร B321 ดำเนินการแล้ว
130 ธงชัย พุฒทองศิริ 2020-11-04 16:19:17 0865685064 น้ำประปา อ่างน้ำรั่ว 2 อ่าง อาคารเจ้าคุณทหาร B326 ดำเนินการแล้ว
129 ธงชัย พุฒทองศิริ 2020-10-27 17:27:38 0865685064 ไฟฟ้า สายไฟฟ้าที่พื้นช๊อต อาคารเจ้าคุณทหาร B326 ดำเนินการแล้ว ทำการตัดสายไฟที่ช๊อตออกแล้วทำการพันเก็บสายไฟไว้
128 อัสนี วิจิตระกะ 2020-10-30 11:27:47 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไฟไม่เเครื่อง autoclave ปลั๊กหลวม ก่อนหน้านี้ ติดๆดับๆ !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 407 ดำเนินการแล้ว แก้ไขแล้วแต่สายแพของเครื่องมีโดนหนูกัด ควรเปลี่ยน
127 ผศ.ดร.พงษ์เสริฐ ศรีพรหม 2020-10-30 11:26:53 081 988 0929 อื่น ๆ ติดบานพับประตูตู้เอกสาร จำนวน 2 ตู้ (มีอุปกรณ์พร้อมแล้ว) - อาคารเจ้าคุณทหาร B 209 ดำเนินการแล้ว
126 a abc 2020-10-20 22:36:53 12025550125 Tap water abc 1 Chao Khun Tham Building 6 ดำเนินการแล้ว
125 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-10-30 11:26:38 0882255422 อื่น ๆ ประตูเปิดยาก อาคารปฏิบัติการ AI AI206 ดำเนินการแล้ว
124 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-10-19 14:34:29 0882255422 อื่น ๆ ตรวจสอบตู้เย็น ปรับอุณหภูมิไมไ่ด้ และความเย็นไม่ทั่วถึง อาคารเจ้าคุณทหาร B210 ดำเนินการแล้ว ทำการตรวจสอบแล้วสามารถปรับอุณหภูมิได้ปกติ ตู้เย็นเป็นแบบคอยเย็นอยู่ด้านบนใช้พัดลมในการส่งความเย็นลงข้างล่าง(การที่วางของเต็มด้านบนอาจทำใ้ห้ต้องใช้เวลาในการทำอุณหภูมิทั้งตู้)
123 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-10-14 16:45:31 0882255422 อื่น ๆ ประตูตก เปิดยาก อาคารปฏิบัติการ AI AI 202 ดำเนินการแล้ว
122 อัสนี วิจิตระกะ 2020-10-19 14:34:58 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไฟไม่เข้าเครื่อง !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B226 ดำเนินการแล้ว
120 อัสนี วิจิตระกะ 2020-10-19 14:35:15 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนหลอด UV 55-อก-6622-05-01 !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B226 ดำเนินการแล้ว
118 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-11-09 11:38:07 0882255422 เครื่องปรับอากาศ ทำความสะอาดฟีลเตอร์แอร์ อาคารปฏิบัติการ AI AI 205 ดำเนินการแล้ว ทำความสะอาดเรียบร้อย(ควรจ้างทำความสะอาดเดือนละครั้งเนื่องจากเป็นห้องที่ใช้ทำอาหารคราบน้ำมันเยอะ)
117 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-10-14 16:45:47 0882255422 อื่น ๆ ประตูตก เปิดยาก อาคารปฏิบัติการ AI AI 209 ดำเนินการแล้ว
116 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-11-12 14:42:12 0882255422 น้ำประปา อ่างล้างหน้ามีน้ำซึม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำชายด้านใน ดำเนินการแล้ว ไม่พบน้ำซึม
113 กัลยกร เจริญกุล 2020-10-19 17:11:23 0634467564 อื่น ๆ น้ำรั่ว - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI-315 ดำเนินการแล้ว ไม่มีคราบน้ำ จึงไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุได้
112 มะลิวรรณ์ ศรีวิลัย 2020-10-12 09:00:12 +10918142978 อื่น ๆ ทำรางวางคีย์บอร์ด อาคารปฏิบัติการ AI 601 ดำเนินการแล้ว
111 ฉวี ยิ้มยนต์ 2020-10-12 09:00:22 080-0447817 ไฟฟ้า หลอดไฟทางเดิน เปิดไม่ติดรอบโซนBชั้น3 อาคารเจ้าคุณทหาร ชั้น3โซนB ดำเนินการแล้ว
110 กัลยกร เจริญกุล 2020-10-09 09:27:32 0634467564 ไฟฟ้า รางปลั๊กไฟด้านข้างไม่มีกระแสไฟเข้า (บริเวณโต๊ะเคาเตอร์) - อาคารปฏิบัติการ AI 202 ดำเนินการแล้ว
109 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2020-10-14 16:46:06 0867010055 ไฟฟ้า ปลัักไฟหน้าห้องตรงโพเดียมหลุดออกมา !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 504 ดำเนินการแล้ว
108 มะลิวรรณ์ ศรีวิลัย 2020-10-05 12:53:30 0918142978 อื่น ๆ ประตููถูกปิดโดยไม่มีกุญแจเปิด อาคารปฏิบัติการ AI ชั้น 4 ห้องไฟฟ้า ดำเนินการแล้ว
107 สุพีรยา อาษา 2020-10-05 12:53:51 0889959424 อื่น ๆ พัดลมดูดอากาศไม่ทำงาน พัดลมดูดอากาศ อาคารปฏิบัติการ AI 303 ดำเนินการแล้ว
106 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2020-10-09 09:27:48 0867010055 อื่น ๆ สายลำโพงน่าจะขาด???? !รูป อาคารแปรรูป (Processing) บรรยาย ดำเนินการแล้ว
105 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-10-05 09:55:28 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ปิดหลวม ตู้อบ อาคารปฏิบัติการ AI Ai307 ดำเนินการแล้ว
104 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-10-05 09:55:34 0814579025 ไฟฟ้า ขึ้นE1 ห้องเย็นอาคารเจ้าคุณทหาร อาคารเจ้าคุณทหาร B220 ดำเนินการแล้ว
103 ฉวี ยิ้มยนต์ 2020-10-05 12:54:03 0800447817 ไฟฟ้า ไฟไม่เข้าเครื่อง สายชำรุด อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB305 ดำเนินการแล้ว
102 อัสนี วิจิ 2020-10-19 17:11:56 0869888700 อื่น ๆ มีน้ำหยดจากทีอดูดอากาศ ตลอดเวลา - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 402 ดำเนินการแล้ว ทำการแก้ไขเจาะรูระบายน้ำทิ้งแล้ว
101 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2020-10-14 16:46:48 0867010055 อื่น ๆ ประตูหน้าห้อง 504 เปิดเข้าได้แต่ออกไม่ได้ อาคารปฏิบัติการ AI 504 ดำเนินการแล้ว ได้รับการแก้ไขแล้วพร้อมกับประตูตก
100 ฉวี ยิ้มยนต์ 2020-10-09 09:28:11 0800447817 ไฟฟ้า หลอดไฟไม่ติด 15ราง (30หลอด) อาคารเจ้าคุณทหาร Bฺ314และB314/1 ดำเนินการแล้ว
99 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2020-10-19 14:32:43 0892054912 ไฟฟ้า ไม่สามารถทำความเย็นที่temp. 4องศา ตู้บ่มตัวที่3 ยี่ห้อ sanyo อาคารเจ้าคุณทหาร B310 ดำเนินการแล้ว ตัวป้องกันแรงดันไฟฟ้าตกเสีย ทำการถอดออกแล้วต่อตรงไว้
97 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2020-10-12 09:00:41 0867010055 อื่น ๆ กระดานหน้าห้อง วิเคราะห์2 พุกหลุดออกมา !รูป อาคารแปรรูป (Processing) วิเคราะห์2 ดำเนินการแล้ว
96 กัลยกร เจริญกุล 2020-09-28 10:50:46 0634467564 อื่น ๆ ประตูตก เปิดยาก - อาคารปฏิบัติการ AI 312 ดำเนินการแล้ว
94 กัลยกร เจริญกุล 2020-09-25 14:54:46 0634467564 อื่น ๆ เคลื่อนย้ายจาก B312 มาเพื่อใช้การเรียนการสอน ห้อง AI-202 อาคารเจ้าคุณทหาร B312 ดำเนินการแล้ว เรียบร้อย
93 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-09-23 14:20:13 0882255422 ไฟฟ้า หลอดไฟตรงอ่างล้างหน้าห้องน้ำหญิงด้านใน ไม่ติด อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำหญิงด้านใน ชั ดำเนินการแล้ว
92 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-09-23 14:20:18 0882255422 น้ำประปา ฝาชักโครกห้องน้ำชายข้างลิฟท์ ห้องที่ 2 หลุด อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำชายข้างลิฟท์ ดำเนินการแล้ว
91 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-09-23 14:20:21 0882255422 น้ำประปา ก็อกน้ำอ่างล้างหน้าหลุด และมีน้ำรั่ว อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำหญิงด้านใน ชั ดำเนินการแล้ว
90 ฉวี ยิ้มยนต์ 2020-09-23 09:38:38 0800447817 ไฟฟ้า รางไฟหล่น !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร ไฟทางเดินหน้าห้องB30 ดำเนินการแล้ว
89 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-09-24 09:26:29 0814579025 ไฟฟ้า ไฟไม่เข้าเครื่อง water bath อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB323 ดำเนินการแล้ว เครื่องใช้ปริมาณไฟฟ้าเยอะเกินไปทำให้ขั้วสวิตซ์ละลาย
86 มะลิวรรณ์ ศรีวิลัย 2020-09-16 10:15:38 091-814-2978 เครื่องปรับอากาศ แอร์ไม่เย็น อาคารเจ้าคุณทหาร A217/3 ดำเนินการแล้ว ทำการตรวจสอบแล้วแอร์ไม่มีน้ำยาและคาดว่าคอมเพลสเซอร์อาจจะเสีย
85 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2020-09-16 09:10:14 0859220232 อื่น ๆ มีรูที่ผนังในห้องผลิต ปิดรูให้หน่อยค่ะ อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำแคแสด ดำเนินการแล้ว
84 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2020-09-16 09:10:19 0859220232 ไฟฟ้า เพิ่มปลั๊กไฟในห้องผลิต อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำแคแสด ดำเนินการแล้ว
83 อัสนี วิจระกะ 2020-09-16 10:14:41 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปลดล็อกประตูหน้าตู้BSC ไม่ได้ สปริงไม่ดีด 42กษ6622-05-03-03 !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B207 ดำเนินการแล้ว แก้ไขแล้ว สามารถใช้งานได้ปกติ
80 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-09-09 11:36:47 0814579025 ไฟฟ้า หลอดไฟไม่ติด 10ราง (20หลอด) อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB309/1 ดำเนินการแล้ว ได้รับการแก้ไขในส่วนที่จำเป็นแล้ว
79 ฉวี ยิ้มยนต์ 2020-09-08 08:45:54 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องเขย่าไฟเข้าเครื่องแต่เครื่องไม่ทำงาน !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B 207 ดำเนินการแล้ว
75 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2020-09-08 08:46:03 0859220232 อื่น ๆ ฝ่าเพดานห้องผลิตน้ำดื่มที่มีการถอดแอร์เก่าที่พังแล้วออกไปเป็นช่องโบ๋ ควรทำการปิดช่องนั้น อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำแคแสด ดำเนินการแล้ว
74 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-08-26 12:14:32 0882255422 อื่น ๆ เตาอบไม่ให้ความร้อน 60อก-7310-02-01-0002 !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร 210 ดำเนินการแล้ว
73 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-08-28 16:06:59 0814579025 ไฟฟ้า เช็คสภาพว่าชำรุดที่ใด อุปกรณ์ประกอบเครื่อง ส่งภาพทางlineอีกทีค่ะ อาคารเจ้าคุณทหาร B108 ดำเนินการแล้ว ทำการแก้ไขได้แล้ว 3 ตัว อีก 1 ตัวสายหักที่หัวไม่สามารถแก้ไขได้
72 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-08-19 09:57:41 0882255422 เครื่องปรับอากาศ น้ำแอร์รั่ว ทั้ง 2 ตัว อาคารเจ้าคุณทหาร B 211 ดำเนินการแล้ว ทำการปิดจุดที่น้ำรั่วแล้ว
70 ฉวี ยิ้มยนต์ 2020-08-13 13:58:50 0800447817 ไฟฟ้า หลอดไฟกระพริบ 2 หลอด อาคารเจ้าคุณทหาร B 210 ดำเนินการแล้ว
69 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-08-13 11:39:21 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ช่างดูเบื้องต้นจากกรณีไฟฟ้าดับ ว่าฟิวส์ขาด water bath อาคารปฏิบัติการ AI Ai301 ดำเนินการแล้ว เปลี่ยนฟิวส์แล้วสามารถใช้การได้ปกติ
68 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-08-11 13:34:52 0814579025 คอมพิวเตอร์ เข้าinternetไม่ได้ เป็นคอมที่ต้องใช้ดูการจองเครื่องของนศ. อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB305 ดำเนินการแล้ว router ห้องไฟค้าง
67 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-08-11 09:03:04 0882255422 อื่น ๆ ถ่านประตูกระจกทางเข้าภัตตาคารหมด อาคารปฏิบัติการ AI ภัตตาคาร ดำเนินการแล้ว ถ่ายไม่ได้หมด สามารถใช้งานได้ปกติ
66 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-08-11 09:03:33 0882255422 อื่น ๆ ตู้ล้อคเกอร์ไม่มีกุญแจล้อค (ไม่มีตั้งแต่แรก) !รูป อาคารปฏิบัติการ AI ชั้น2 ดำเนินการแล้ว ทำการเปลี่ยนตัวแม่กุญแจแล้ว
65 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-08-11 09:03:50 0882255422 อื่น ๆ ฝารองนั่งห้องโถฝั่งขวา ห้องน้ำหญิงด้านในหลุด !รูป อาคารปฏิบัติการ AI ชั้น 2 ดำเนินการแล้ว แก้ไข้แล้วเสร็จ
64 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-08-19 09:57:57 0882255422 เครื่องปรับอากาศ แอร์ไม่เย็น อาคารปฏิบัติการ AI AI 208 ดำเนินการแล้ว
63 เพ็ญศิริ แก้วทอง 2020-08-07 11:06:45 0816791881 เครื่องปรับอากาศ แอร์ห้อง AI 201 ดับบ่อย ต้องปิดแล้วเปิดใหม่ และก็ดับอีกค่ะ อาคารปฏิบัติการ AI 201 ดำเนินการแล้ว
62 วิรามศรี ศรีพจนารถ 2020-08-04 09:03:13 0819850433 อื่น ๆ ด้ามจับประตูหลุด !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI 403 ดำเนินการแล้ว
61 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-08-07 11:07:21 0882255422 เครื่องปรับอากาศ รีโมทแอร์ไม่มี 56 อก -4120-01-08-0001 อาคารเจ้าคุณทหาร B211 ดำเนินการแล้ว กำลังติดตามจากพัสดุอยู่
60 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-08-12 10:19:31 0882255422 ไฟฟ้า ไฟ 5 หลอด ไม่ติด !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B 211 ดำเนินการแล้ว
59 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2020-08-04 09:04:18 0859220232 เครื่องปรับอากาศ แอร์ในห้องผลิตน้ำไม่มีความเย็น มีแต่ลมออกมา (แจ้งพัสดุแล้ว รบกวนตามเรื่องต่อค่ะ เผื่อจะมีแนวทางแก้ไขอื่นๆได้) อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำแคแสด ดำเนินการแล้ว ไม่สามารถทำการแก้ไขได้เนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์
58 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2020-08-04 09:03:22 0859220232 อื่น ๆ ย้ายพัดลมติดผนัง อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำแคแสด ดำเนินการแล้ว
57 อัสนี วิจิตระกะ 2020-08-03 12:10:36 0869888700 อื่น ๆ มือจับประตูหลุด - อาคารปฏิบัติการ AI 416 ดำเนินการแล้ว
56 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-07-30 12:35:33 0882255422 อื่น ๆ ที่จับมือประตูห้องน้ำหญิงด้านในหลุด !รูป อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำหญิงด้านใน ดำเนินการแล้ว
55 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2020-07-31 14:58:28 0867010055 อื่น ๆ ประตูหน้า ห้อง 502 มีเสียงดัง ขอบประตูขูดกันด้านบน อาคารปฏิบัติการ AI 502 ดำเนินการแล้ว
51 อัสนี วิจิ 2020-07-30 12:35:52 0869888700 ไฟฟ้า ต่อปลั๊กไฟ เสียบเพิ่ม - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 312 ดำเนินการแล้ว
50 อัสนี วิจิ 2020-08-03 12:10:54 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไฟที่ปลั๊กเสียบข้างผนังเครื่อง ไฟไม่เข้า 60อก-6622-05-03-01 !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 410 ดำเนินการแล้ว
49 อัสนี วิจิ 2020-07-30 12:34:30 0869888700 ไฟฟ้า ปลั๊กไฟหลอม หลุด เครืcentrifuged !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 312 ดำเนินการแล้ว
48 อัสนี วิจิ 2020-07-30 12:35:20 0869888700 ไฟฟ้า ไฟไม่เข้าเครื่อง ไม่เขย่า - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 313 ดำเนินการแล้ว ไม่เจอเครื่องที่แจ้งซ่อม
47 อุมาพร ฉัตรศรีสุวรรณ 2020-07-13 17:02:11 0839725543 เครื่องปรับอากาศ ต้องการให้ปรับทิศทางพัดลมแอร์ เนื่องจากแอร์ติดตั้งสูง ต้องใช้บันไดยาวในการขึ้นไปปรับทิศทางลม 62อก412001020019 อาคารปฏิบัติการ AI 306 ดำเนินการแล้ว
46 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2020-08-12 10:19:18 0867010055 อื่น ๆ พื้นลิฟต์เปิดออกมา เดินสะดุดพื้น !รูป อาคารปฏิบัติการ AI ลิฟต์ ดำเนินการแล้ว ทากาวเหลืองแก้ไขเรียบร้อย
45 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-07-13 17:02:35 0882255422 อื่น ๆ ย้ายตำแหน่งของกล้องฉาย อาคารปฏิบัติการ AI AI 206 ดำเนินการแล้ว ย้ายแล้ว
44 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-08-03 10:42:58 0882255422 ไฟฟ้า ตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุกจุด ก่อนเปิดภาคเรียน อาคารเจ้าคุณทหาร 210-212 ดำเนินการแล้ว
43 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-07-10 14:58:12 0882255422 น้ำประปา น้ำรั่วออกจากหัวก็อกตรงอ่างล้างมือทางเดิน ปิดน้ำแล้ว ก็ยังคงรั่วอยู่ !รูป อาคารปฏิบัติการ AI ทางเดิน ชั้น 2 ดำเนินการแล้ว
42 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2020-07-13 17:03:12 0867010055 เครื่องปรับอากาศ แอร์หน้าห้องไม่เย็น ขึ้นว่า e6 !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 502 ดำเนินการแล้ว ทำการแจ้งซ่อมแล้ว รอดำเนินการ
41 ฉวี ยิ้มยนต์ 2020-07-08 14:52:36 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปลั๊กชำรุด 47อก378001-29-0004 vortex อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB305 ดำเนินการแล้ว
40 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2020-07-16 09:15:39 0867010055 อื่น ๆ ประตูตก บานพับเกลียวหวาน !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 501 ดำเนินการแล้ว
39 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-07-10 14:58:14 0882255422 น้ำประปา หัวก็อกหลุดออกจากฐานอ่างล้าง !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI 208 ดำเนินการแล้ว
31 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-07-03 19:28:33 0814579025 อื่น ๆ ยี่ห้อwhirlpool ไม่เย็น -- ตู้เย็น อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB323 ดำเนินการแล้ว ทำการตรวจสอบแล้วสารทำความเย็นหมดสภาพ
30 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-07-03 11:29:19 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สายไฟชำรุด coolingหมายเลขครุภัณฑ์เลือนลาง อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB323 ดำเนินการแล้ว
29 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-07-03 16:01:50 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไม่ทำความเย็น cooling 46กษ6622-01-05-01 อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB323 ดำเนินการแล้ว เย็นอยู่นะ
28 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-07-03 16:03:06 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไม่ทำความเย็น หัวก๊อกชำรุด cooling 44กษ6622-03-04-01 อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB323 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
27 กัลยาณี เต็งพงศธร 2020-07-03 14:52:22 0896942028 อื่น ๆ สายHTMD สำหรับ[ต่อ Notebook ต่อแล้วไม่ปรากฎใน smart จอ แต่ถ้าใช้ระบบ VGA ต่อได้สำเร็จ, smart จอ ไม่สามารถ touch screen ได้ อาคารปฏิบัติการ AI AI 502 ดำเนินการแล้ว เครื่องโน้ตบุคตั้งค่าจอที่ 2 ที่ออกหน้าจอใหญ่เป็น 3800*2100 (4k) ซึ่งใช้เวลาประมวลผลนาน กาดจอโน้ตบุครันไม่ไหว
25 อรชร เมฆเกิดชู 2020-07-03 11:31:22 0918790638 เครื่องปรับอากาศ น้ำรั่วจากแอร์ อาคารเจ้าคุณทหาร b206 ดำเนินการแล้ว ทำการเปลี่ยนสายน้ำทิ้งจากถาดแอร์แล้วสามารถใช้งานได้ปกติ
24 จิราภรณ์ สิริสัณห์ 2020-07-03 14:09:54 0985493615 อื่น ๆ โปรเจคเตอร์เปิดไม่ติดจึงทำให้หน้าจอไม่ปรากฎภาพสไลด์สอน ไม่รู้ อาคารปฏิบัติการ AI AI503 ดำเนินการแล้ว โปรเจคเตอร์ใช้งานได้ สาย vga สามารถใช้งานได้ แต่สาย hdmi ที่ต่อจากโปรเจคเตอร์ขาดในบนฝ้า ยากต่อการแก้ไข
23 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-07-03 08:41:23 0882255422 น้ำประปา ข้อต่อท่อเดรนน้ำทิ้งอ่างล้างหลุดจากกัน อาคารปฏิบัติการ AI ภัตตาคาร ดำเนินการแล้ว
22 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-07-30 12:36:30 0814579025 ไฟฟ้า ต่อระบบตัวสำรองไฟเครื่องให้ปลอดภัย อาคารปฏิบัติการ AI AI313 ดำเนินการแล้ว
19 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2020-07-01 19:35:16 0867010055 อื่น ๆ ประตูตก ไม่มี อาคารปฏิบัติการ AI 601 ดำเนินการแล้ว
Document