ค้นหาข้อมูลการจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ FI-KMITL


1.เลือกช่วงวันที่ ที่ต้องการใช้งาน
2.ค้นหาชื่ออุปกรณ์จากช่องค้นหาด้านขวา

เลือกวันที่ต้องการค้นหา     รายการจองวันนี้

< ค้นหาจากชื่ออ.ประจำวิชา หรือ ชื่ออุปกรณ์ได้ที่นี่ >

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รูป รายการจอง
Fat extraction1
Gerhardt : รุ่น S306AK
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI301
Fat extraction2
Gerhardt : รุ่น SOX406
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI301
Fiber analyzer
Foss : รุ่น Fibertec 1020
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI302
Muffle Furnace 1
NaberTherm : รุ่น LT40/11/B170
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI307
Muffle Furnace 2
NaberTherm : รุ่น LT40/11/B170
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI307
Protein Analyzer 1
Gerhardt : รุ่น KB8S/VAP30
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI318
Protein Analyzer 2
Gerhardt : รุ่น KB8S/VAP30S
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI318
Refrigerated centrifuge2
Eppendorf : รุ่น 5804R
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-408
Mircroplate reader
Thermo : รุ่น Multiskan Go
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-416
Incubator Shaker1
N-biotec : รุ่น NB205VL
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-417
Moisture balanceIR
Mettler : รุ่น MJ33
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-312
PCR Thermal cycler
Eppendorf : รุ่น nexus GX2
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-416
Gas chromatography/mass spectrometry
Agilent : รุ่น 7890B 5977B
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-416
DensitometersMcFarland
Grant : รุ่น DEN1
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-409
Dissolved Oxygen Meter 
HANNA : รุ่น HI9146N
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-409
Stereoscopic microscope with digital camera
Nikon : รุ่น SMZ745
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-411
Microscope with digital camera
Nikon : รุ่น E200
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-411
Fermenter
New Brunswich : รุ่น Bioflo310
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-411
Turbidity meter2
Lamotte : รุ่น TC300i
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI409
Turbidity meter1
Lovibond : รุ่น Therbichek
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-409
UV-Visible Spectrophotometer2
Jasco : รุ่น V630
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-411
UV-Visible Spectrophotometer1
Shimadzu : รุ่น UV mini-1240
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-408
Lyophilizer
Labcongo : รุ่น 7755501
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-410
Distillation Unit for analysis of alcohol in
Velp : รุ่น UDK129
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-401
Distillation Unit for analysis of alcohol in wine2
Velp : รุ่น UDK129
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-412
High performance liquid chromatography (HPLC) 2
Agilent Technologies : รุ่น Agilent 1260 series
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-313
Refrigerated centrifuge3
Thermo Sorvall : รุ่น Legend Mach 1.6R
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-308
UV-Visible Spectrophotometer 3
Shimadzu : รุ่น UV1601
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-312
UV-Visible Spectrophotometer 4
Shimadzu : รุ่น UV1700
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-312
Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR)
Bruker : รุ่น Invenio-s
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-313
Ultra centrifuge
Himac : รุ่น CP100NX
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-308
Visible spectrophotometer2
Thermo : รุ่น Genesys 20
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-407
Visible spectrophotometer3
Thermo : รุ่น Genesys 20
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-407
Autoclave 4
Tomy : รุ่น SX-500
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-410
Autoclave 5
Hirayama : รุ่น HVA-85
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-407
Biological Safety Cabinet1
Haier : รุ่น HR30-IIA2
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-410
Biological Safety Cabinet2
Microtech : รุ่น V6-T2
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-410
Autoclave 3
Tomy : รุ่น ES-315
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-408
Fiber analyzer
Foss : รุ่น fibertec 122
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI302
High performance liquid chromatography (HPLC) 1
Agilent Technologies : รุ่น Agilent 1100 series
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-313
Evaporator 2
Buchi : รุ่น R-215
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-312
Evaporator 1
Buchi : รุ่น R-215
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-312
Evaporator 3
Buchi : รุ่น R-114
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-314
Incubator Shaker4
Eppendorf : รุ่น Innova43R
อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-417
Rancimat
Metrohm : รุ่น 743
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B314
Nir
Specim : รุ่น Fx17
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B208
Refrigerated Centrifuge1
Eppendorf : รุ่น 5804R
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B323
Chroma Meter 1
Konika Minolta : รุ่น CR400
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B305
Chroma Meter 2
Konika Minolta : รุ่น CR400
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B305
Chroma Meter 3
Konika Minolta : รุ่น CR410
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B305
Evaporator 4
Buchi : รุ่น B490/R200
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B323
Falling Film Evaporator
: รุ่น VP-10EURO
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B108
Muffle Furnace 3
Carbolite : รุ่น CWF11/13
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B323
Muffle Furnace 4
Carbolite : รุ่น CWF11/23
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B323
Pin Mill 1
Retsch : รุ่น ZM1000
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B108
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems : รุ่น TA-XT plus
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B314
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems : รุ่น TA-HD plus
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B314
Viscograph
Brabender : รุ่น Viscograph E
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B314
Tray Dryer4
Progress : รุ่น
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B317
Incubator Shaker3
New Brunswich : รุ่น Innova42R
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B207
Multimode Mircroplate reader
PerkinElmer : รุ่น EnSight
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B314
Freeze Dry1
Scanvac : รุ่น Coolsafe
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B309
Water Activity Meter
AQUA LAB : รุ่น 4TE
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B314
Spectrofluorometer
Hitachi : รุ่น
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B314
Incubator Shaker2
N-biotec : รุ่น NB205VL
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B207
CO2 Incubator
Eppendorf : รุ่น Galaxy170s
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B324
Dehydration Dryer
IKE : รุ่น WRH-100
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B108
Viscometer
Brookfield : รุ่น DV-III Ultra
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B314
Super Critical fluid Extraction            
ISCO : รุ่น SFX2130
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B208
Spectrophotometer&Colormeter
HunterLab : รุ่น XE
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B314
Blastchiller&Freezer
Kolkteck : รุ่น SFC-50-5E
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B108
Differential scanning calorimetry (DSC)
Mettler Toledo : รุ่น DSC 2
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง ฺB208
UV-Visible Spectrophotometer 5
Shimadzu : รุ่น UV1800
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B314
Visible Spectrophotometer 1
Metertech : รุ่น SP-880
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B323
Rheometer
Anton Paar : รุ่น MCR 302
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B314
centrifuge ไม่คุมอุณหภูมิ 6000 rpm
Hettich : รุ่น rotofix 32 A
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B323
centrifuge ไม่คุมอุณหภูมิ 4400 rpm
eppendorf : รุ่น 5702
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B323
gas analyser
novatech : รุ่น 1637
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B314
hammer mill 1
waco : รุ่น
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B108
hammer mill 2
waco : รุ่น
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B108
Homogenizer(1-ตรี)
IKA : รุ่น T25
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง ฺ305
Homogenizer(2)
IKA : รุ่น T25
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B305
Pinn Mill (50-100 kg/h)
BONNY : รุ่น 20B
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B108
Incubater (No1,2,3)
Sanyo : รุ่น MIR 253
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B310
เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง
Mettler Toledo : รุ่น MS105
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B208
Biological Safety Cabinet3
Bosstech : รุ่น HVB120S
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B207
Biological Safety Cabinet4
Bosstech : รุ่น HVB120S
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B207
Biological Safety Cabinet5
Bosstech : รุ่น HVBT90S
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B207
Biological Safety Cabinet6
Microflow : รุ่น ABS1200A
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B207
Autoclave 6
Tomy : รุ่น SS245
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B226
Water Activity Meter2
AQUA LAB : รุ่น 4TEV
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B314
Water Activity Meter3
Novasina : รุ่น RTD200 TH-2
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B314
Water Activity Meter4
Novasina : รุ่น RTD502
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B314
Chroma Meter4
Konika Minolta : รุ่น CR400
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B305
Chroma Meter5
Konika Minolta : รุ่น CR400
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B305
Evaporator 5
Buchi : รุ่น R-300
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B323
Biological Safety Cabinet 7
ESCO : รุ่น AC24S8NS
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B207
Biological Safety Cabinet 8
ESCO : รุ่น AC24S8NS
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B226
Refrigerated Centrifuge4
eppendorf : รุ่น 5910R
อาคารเจ้าคุณทหาร : ห้อง B323
Pin Mill 2
Retsch : รุ่น ZM200
อาคารแปรรูป (PROCESSING) : ห้อง Proกลาง
Sieve Shaker 1
Retsch : รุ่น AS200
อาคารแปรรูป (PROCESSING) : ห้อง Proกลาง
Sieve Shaker 2
Retsch : รุ่น AS200
อาคารแปรรูป (PROCESSING) : ห้อง Proกลาง
Tray Dryer1
Patch/663 : รุ่น
อาคารแปรรูป (PROCESSING) : ห้อง Pro กลาง
Tray Dryer2
Progress : รุ่น
อาคารแปรรูป (PROCESSING) : ห้อง Pro กลาง
Tray Dryer3
Patch/663 : รุ่น
อาคารแปรรูป (PROCESSING) : ห้อง Pro กลาง
Process Pasturization (Fruit juice Products)
OFM : รุ่น
อาคารแปรรูป (PROCESSING) : ห้อง Pro Past
Process Pasturization (Milk Products)
Patkol : รุ่น
อาคารแปรรูป (PROCESSING) : ห้อง Pro Milk
Spray Dryer
Eurobest : รุ่น 5k
อาคารแปรรูป (PROCESSING) : ห้อง Pro กลาง
Retort and Steam Processing
OFM : รุ่น
อาคารแปรรูป (PROCESSING) : ห้อง Pro กลาง
Retort and Steam Processing
OFM : รุ่น
อาคารแปรรูป (PROCESSING) : ห้อง Pro กลาง
Meat Ball Machine
จงเฮง : รุ่น 5L
อาคารแปรรูป (PROCESSING) : ห้อง Pro Meat
Extruder
CT : รุ่น CTE-D22L32
อาคารแปรรูป (PROCESSING) : ห้อง Pro กลาง
Vacuum Seal Machine (1)
worakulchai : รุ่น DQ/500D/1
อาคารแปรรูป (PROCESSING) : ห้อง Pro กลาง
Ice Cream Machine
Nemox/gelato : รุ่น 5k
อาคารแปรรูป (PROCESSING) : ห้อง Pro Milk
Freeze Dryer-2
Kinetic : รุ่น LD0.5
อาคารแปรรูป (PROCESSING) : ห้อง Pro Past
Vacuum Seal Machine (2)
VAC-STAR : รุ่น S220MP PX
อาคารแปรรูป (PROCESSING) : ห้อง Pro กลาง
Vacuum seal machine
Worakulchai : รุ่น DQ400/2
อาคารแปรรูป (PROCESSING) : ห้อง ตึกโปรกลาง